Almindelige spørgsmål vedrørende G Suite

Er du allerede G Suite-kunde? Gå til supportsiden.

Sikkerhed

 • Hvordan beskytter Google mine oplysninger og forhindrer uautoriseret adgang til mine data?

  G Suite er helt fra start udviklet til at afhjælpe de unikke trusler, som skysystemer kan udsættes for. Googles standarder for ydeevne og pålidelighed gælder for virksomheder, skoler og statslige institutioner rundt om i hele verden.

  Vores infrastrukturs teknologi, omfang og fleksibilitet giver vores kunder enestående sikkerhedsfordele. Vores omfattende netværk af datacentre er opbygget med specialdesignede servere, der kører med vores eget operativsystem med henblik på sikkerhed og ydeevne. Eftersom Google styrer hele hardwaresamlingen, kan vi hurtigt reagere på eventuelle trusler eller svagheder, som måtte opstå.

  Med henblik på at beskytte dine data har Google mere end 650 fuldtidsansatte medarbejdere, der tæller nogle af verdens dygtigste eksperter inden for computersikkerhed. Ligesom alle andre teams hos Google er dette team konstant i gang med at udvikle noget nyt og gøre fremtiden mere sikker, ikke blot for Googles milliarder af brugere, men også for virksomhedsorganisationerne.

  Google har opnået enestående resultater, når det handler om at beskytte brugerdata. Vi beskytter både disse data mod udefrakommende indtrængen og mod interne trusler. Vores tilgang til håndtering af udefrakommende trusler er dokumenteret på omfattende vis her. Derudover begrænser og overvåger vi nøje intern adgang til brugerdata. Den lille gruppe medarbejdere, som har adgang til brugerdata, er underlagt strenge godkendelsesprocedurer, detaljeret logføring og aktivitetsscanning med henblik på registrering af upassende adgang via loganalyse.

  Det er denne enestående kombination af mennesker, teknologi og fleksibilitet, som sørger for, at dine data er sikre hos Google. Find yderligere oplysninger i vores Hvidbog om sikkerhed i G Suite.

 • Opfylder Google mine krav til overholdelse af gældende regler?

  Google har designet G Suite med meget strenge privatlivs- og sikkerhedsstandarder baseret på branchens optimale løsninger. Dette hjælper vores kunder med at håndtere deres behov i forbindelse med overholdelse af lovgivningen. Google tilbyder stærke kontraktlige forpligtelser vedrørende ejerskab, databrug, sikkerhed, gennemsigtighed og ansvarlighed

  Google gennemgår jævnligt adskillige uafhængige tredjepartsrevisioner. Disse uafhængige revisorer undersøger de kontroller, der findes i vores datacentre, infrastruktur og aktiviteter. Eksempler på sådanne revisioner og standarder omfatter følgende:

  SOC1™ (SSAE-16/ISAE-3402), SOC2™, SOC3™, ISO27001, ISO 27018:2014, FedRAMP

  Mange G Suite-tjenester overholder også HIPAA (USA's Health Insurance Portability and Accountability Act).

  G Suite for Education kan bruges i overensstemmelse med love og bestemmelser, som er vigtige for skoler.

 • Overholder G Suite HIPAA?

  Mange G Suite-tjenester overholder HIPAA. G Suite-kunder, der er underlagt HIPAA og ønsker at bruge Google Suite med beskyttede sundhedsoplysninger (PHI), skal underskrive Googles Business Associate Agreement (BAA). Vi har offentliggjort vores G Suite-vejledning til implementering af HIPAA som en hjælp til kunderne til at forstå, hvordan data organiseres i Googles tjenester i forbindelse med PHI. Denne vejledning er beregnet til de medarbejdere i organisationer, der er ansvarlige for HIPAA's implementering og overholdelse af G Suite. Få flere oplysninger om overholdelse af HIPAA.

 • Hvordan reagerer Google på offentlige anmodninger om data?

  Respekten for og beskyttelsen af de personlige oplysninger, som du opbevarer hos Google, underbygger vores tilgang til fremskaffelse af data i forbindelse med juridiske anmodninger. Når vi modtager en sådan anmodning, gennemgår vores team anmodningen for at sikre, at den overholder de juridiske krav og Googles politikker. Generelt gælder det, at hvis Google skal fremskaffe nogen data, skal anmodningen være skriftlig, underskrevet af en autoriseret medarbejder fra den anmodende instans og udstedt i henhold til en relevant lov. Hvis vi mener, at anmodningen er alt for bred, vil vi forsøge at indsnævre den. Få flere oplysninger i Googles gennemsigtighedsrapport

 • Krypterer Google mine data?

  Grundlæggende kundedata, som uploades eller oprettes i G Suite-tjenester, krypteres under opbevaring som beskrevet i artiklen i Hjælp.

  Denne kryptering udføres, når data skrives på disken, og kunden behøver ikke at foretage sig noget i den forbindelse. Google krypterer data med forskellige krypteringsnøgler, også selvom de tilhører den samme kunde. Data krypteres med 128 bit eller stærkere AES-kryptering (Advanced Encryption Standard).

  Google krypterer også grundlæggende G Suite-data under overførsel, uanset om de overføres via internettet mellem kunden og Google, eller de flyttes fra ét datacenter til et andet hos Google. Vi krypterer disse data mellem Google og vores kunder ved hjælp af HTTPS med forward secrecy.

 • Behøver jeg at bruge tredjepartsværktøjer for at holde mine data sikre hos Google?

  Google tilbyder de sikkerhedsfunktioner, som de fleste brugere har behov for, direkte i G Suite. G Suites Business- og Enterprise-udgaver tilbyder nogle yderligere sikkerhedsfunktioner som f.eks. avanceret revidering for Google Drev og administration af sikkerhedsnøgler i stor skala. I alle udgaver kan G Suite-administratorer styre systemkonfiguration og apps ved hjælp af et enkelt betjeningspanel via vores administrationskonsol – uanset hvor stor organisationen er.

 • Min organisation er underlagt EU's krav om databeskyttelse. Kan jeg bruge G Suite?

  Ja. Google har en bred kundebase i Europa. Google leverer funktionalitet og kontraktlige forpligtelser til vores kunder, som er specifikt designet til at hjælpe dem med at overholde EU's krav om databeskyttelse og vejledningen fra Artikel 29-gruppen. G Suite tilbyder EU's modelkontraktklausuler og et tillæg vedrørende databehandling. G Suite er desuden blevet vurderet til at være egnet til brug sammen med den britiske regerings sikkerhedsprincipper for skyen "OFFICIAL (herunder OFFICIAL- SENSITIVE)."

 • Overholder G Suite FedRAMP?

  Ja. G Suite, G Suite for Education, G Suite til nonprofitorganisationer, G Suite for Government og Google App Engine har modtaget en FedRAMP-bemyndigelse fra USA's føderale regering til at agere i henhold til FIPS 199's moderate påvirkningsniveau såsom PII og kontrolleret ikke-klassificeret information.

  FedRAMP (Federal Risk and Authorization Management Program) er de amerikanske myndigheders påkrævede overholdelsesstandard for sikkerhed i skyen. Det er et overordnet regeringsprogram, der hjælper myndighederne med at implementere skybaseret teknologi ved hjælp af en standardiseret tilgang til sikkerhed, godkendelse og overvågning.

 • Hvilke Google-tjenester er ISO 27001-certificerede?

  G Suite − herunder G Suite for Education − samt Google Cloud Platform, Google Nu, Google Analytics og Analytics Premium er ISO 27001-certificerede.

  ISO 27001 er en af de mest udbredte, internationalt accepterede uafhængige sikkerhedsstandarder. Det hjælper med at forsikre vores kunder om, at Google bestræber sig på løbende at videreudvikle og vedligeholde et robust ISMS-system (Information Security Management System), og at en uafhængig tredjepartsrevisor med jævne mellemrum reviderer og certificerer systemet. Du kan se en kopi af vores ISO 27001-certifikat her. Ud over ISO 27001 gennemgår Google flere uafhængige tredjepartsrevisioner med henblik på at levere yderligere gennemsigtighed og tryghed vedrørende vores sikkerhedspraksis. Der findes en oversigt over vores revisioner i vores oversigt over overholdelse.

Tilbage til toppen

Kontakt salgsafdelingen, hvis du har yderligere spørgsmål.

Kontakt support, hvis du allerede er G Suite-kunde.