Aftale om serviceniveau for G Suite

SLA for G Suite. I gyldighedsperioden for den relevante G Suite-aftale (eller tidligere versioner af aftalen, der gælder for brugen af G Suite) ("Aftalen") vil webgrænsefladen for den service, der dækkes af G Suite, være i drift og tilgængelige for Kunden i mindst 99,9 % af tiden i enhver kalendermåned ("SLA for G Suite"). Hvis Google ikke opfylder sine forpligtelser i henhold til SLA for G Suite, og hvis Kunden opfylder sine forpligtelser i henhold til denne SLA for G Suite, er Kunden berettiget til at modtage de nedenfor beskrevne Servicekrediteringer. Denne SLA for G Suite klarlægger Kundens eneste og eksklusive mulighed for afhjælpning, såfremt Google ikke kan overholde SLA for G Suite.

Definitioner. Følgende definitioner gælder for SLA for G Suite.

 • "Nedetid" for et domæne betyder, at der er en brugerfejlrate på over fem procent. Nedetid måles på grundlag af fejlraten på serversiden.
 • "Omfattede G Suite-tjenester" henviser til følgende komponenter i Tjenesten: Gmail, Google+, Google Kalender, Google Cloud Search, Google Docs, Google Sheets, Google Slides, Google Analyse, Google Drev, Google Groups for Business, start af beskeder og video i Google Hangouts og Google Talk, Hangouts Meet, Google Keep, Google Sites, Google Jamboard og Google Vault. Det omfatter ikke følgende komponenter: Gmail Labs-funktioner, G Suite-Postini-tjenester, Google Jamboard-hardware og Gmail Voice.
 • "Procentvis månedlig oppetid" betyder det samlede antal minutter i en kalendermåned minus antallet af minutter med nedetid, der er forekommet i en kalendermåned, divideret med det samlede antal minutter i en kalendermåned.
 • "Tjeneste" er G Suite-tjenesterne.
 • "Tjenestekreditering" betyder følgende:
  Procentvis månedlig oppetid Tjenestedage lagt til i slutningen af Tjenesteperioden (eller pengekrediteringer svarende til værdien af Tjenestedage for kunder, der faktureres med månedlig efterbetaling) uden omkostninger for Kunden
  < 99,9 % - >= 99,0 % 3
  < 99,0 % - >= 95,0 % 7
  < 95,0 % 15

Kunden skal anmode om Tjenestekreditering. For at kunne modtage nogen af de Tjenestekrediteringer, der er beskrevet ovenfor, skal Kunden underrette Google (hvis Kunden har bestilt Tjenesterne via en Forhandler, kan Kunden underrette Forhandleren, og Forhandleren skal derefter underrette Google) senest 30 dage fra det tidspunkt, Kunden bliver berettiget til at modtage en Tjenestekreditering. Hvis Kunden ikke overholder dette krav, fratages Kunden retten til at få Tjenestekreditering. Kunder, der har bestilt Tjenesterne via en Forhandler, vil modtage relevant Tjenestekreditering af Forhandleren på vegne af Google.

Maksimal tjenestekreditering. Den maksimale samlede Tjenestekreditering, som Google kan tildele (eller hvis Kunden har bestilt Tjenesterne via en Forhandler, som Forhandleren på vegne af Google kan tildele) Kunden for al Nedetid, der forekommer inden for en og samme kalendermåned, kan ikke overstige 15 dages Tjeneste, der føjes til efter udløbet af Kundens gyldighedsperiode for Tjenesten (eller værdien af 15 dages tjeneste i form af pengekreditering til kontoen for en kunde med månedlig fakturering). Tjenestekrediteringer kan ikke ombyttes eller konverteres til kontantbeløb, medmindre Kunden faktureres via Googles månedlige betalingabonnement.

Undtagelser til SLA for G Suite. SLA for G Suite gælder ikke for service, der udtrykkeligt ikke omfatter denne SLA for G Suite (som angivet i dokumentationen for sådanne servicer) eller problemer med ydeevne af følgende type: (i) Forårsaget af faktorer, der beskrives i afsnittet "Force majeure" i Aftalen, eller (ii) som skyldes Kundens udstyr eller tredjeparts udstyr eller begge dele (uden for Googles primære kontrol).